Gunterstein

Kasteel Gunterstein werd rond 1300 gebouwd en op 9 juli 1653 gekocht door de weduwe van Adriaen Ploos van Amstel. In 1659 droeg zij Gunterstein over aan haar zoon Engelbert Ploos van Amstel.

Door Koning Lodewijk XIII van Frankrijk  werd Adriaen in april 1621 verheven in de Franse adel. Prins Frederik Hendrik verklaarde op 20 maart 1636 dat de familie Ploos voortkwam uit het huis Van Amstel van Mijnden. Bij Koninklijk Besluit van 8 juli 1864 werd Johannes Ploos van Amstel erkend te behoren tot de Nederlandse adel.

Ik, Joost Ploos van Amstel, heb in juli 2002 Gunterstein opgericht en ben een directe nazaat van Adriaen, Engelbert en Johannes. Ik gebruik de naam Gunterstein aangezien het kasteel in het verleden voor velen een inspiratiebron is gebleken waaronder Johan van Oldenbarnevelt. Van Oldenbarnevelt was strategisch ingesteld en gewend om twee stappen vooruit te denken. Kenmerken die ik in mijzelf herken en nodig zijn om succesvol te zijn. Ik hoop samen met u stappen te mogen zetten om uw doelstellingen te verwezenlijken.