Samenwerken

Inspelen op dynamiek

De samenleving verandert. Door digitalisering en beschikbaarheid big data is informatie steeds beter bereikbaar. Organisaties automatiseren hun werkprocessen en hulpmiddelen zijn voor iedereen online beschikbaar. Er liggen kansen, maar de nieuwe oplossingen moeten aansluiten op de continu veranderende markt. De ontwikkelingen gaan zo snel waardoor onderwijs, ondernemers en overheid beter moeten samenwerken om de kansen te benutten

 

Transparantie

Binnen een samenwerking kunnen deelnemers meerdere belangen hebben. Niet per se slecht, maar openheid en zorgvuldigheid zijn belangrijk. Met duidelijke doelstellingen en een heldere structuur leg je een stevig fundament om samen succesvol te zijn. Gunterstein helpt bij het komen tot een gemeenschappelijke missie, visie en doelstellingen alsook bij het coachen van individuen, het geven van workshops, bilateraal overleg en het leveren van management.

 

Gunterstein

Organisatiestructuur

De basis is simpel. Samenwerken werkt, maar het organiseren en in stand houden daarvan is complex. Naarmate er meer partijen deelnemen en de tijd verstrijkt, is niet meer duidelijk wat de oorspronkelijke doelstelling was. Door periodiek overleg, heldere doelstellingen en taakverdeling kunnen deelnemers periodiek laten zien wat de behaalde resultaten zijn en indien nodig met elkaar corrigerende maatregelen nemen. 

Neem contact op