Verbinden

Gemeenschappelijk doel

Succes vraagt om samenwerking. Het gemeenschappelijke doel staat op één, maar dan moet iedereen weten wat je samen wil bereiken. Zonder gemeenschappelijk doel heeft het geen zin elkaars tijd te verkwisten.   

Stip aan de horizon

Samenwerken is complex. Voor iedereen moet duidelijk zijn wat de toegevoegde waarde is om mee te doen. Pas dan ben je met elkaar in staat de stip aan de horizon te visualiseren en realiseren. 

Boeien en binden

Organisaties gaan vaak door met dat waarmee ze tot gisteren succesvol waren terwijl vernieuwing noodzakelijk is. Individuen komen met aansprekende innovaties, maar hebben anderen nodig om succesvol te zijn. Er zijn verschillende vaardigheden nodig om kansen te zien en te benutten. Door in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen zoals digitalisering, robotisering en de energietransitie blijf je als organisatie boeien en binden. Zo zien stakeholders jou als dé organisatie waar je mee wilt werken om een betekenisvolle bijdrage aan de toekomst te leveren. 

Gunterstein

Gemeenschappelijk belang

Gunterstein helpt bij het boeien en binden van mensen. Dat kunnen (nieuwe) collegae zijn, maar ook leerlingen, leveranciers en klanten. Basis is met elkaar helder krijgen wat bindt en de wederzijdse toegevoegde waarde is. Zonder gemeenschappelijk doel en persoonlijke bijdrage, geen verbinding en succes. Gunterstein realiseert verbinding door coaching van individuen, workshops, bilateraal overleg en het leveren van management.

Neem contact op